Aarhus Universitets segl

Baggrundsmateriale

Baggrundsmateriale

Faglitteratur, rapporter og relevante links

Ressourcen bygger på faglitteratur, interne rapporter udarbejdet på Arts, vejledninger udarbejdet af SNUK og CUDiM samt indhold fra uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside. Herunder kan du orientere dig i faglitteraturen og rapporterne, som ressourcen blandt andet tager afsæt i:

Faglitteratur:

  • Andersen, Hanne Leth & Jacobsen, Jens Christian. (2017). Til dannelse eller nytte? Kapitel 7. uddannelsers indhold og opbygning.
  • Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does.
  • Diamond, R. M. (2008). Designing and Assessing Courses and Curricula.
  • Entwistle, N., Skinner, D., Entwistle, D., & Orr, S. (2000). Conceptions and Beliefs About “Good Teaching”: An integration of contrasting research areas. Higher Education Research & Development.
  • Keiding, Tina Bering. (2013). Læreteoretisk didaktik. In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik.
  • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice.
  • Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (Eds.). (1964). Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals.
  • Lokhoff, J., Wegewijs, B., Wagenaar, R., Gonzáles, J., Isaacs, A. K., Rose, L., & Gobbi, M. (2010). A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles.
  • Luther, G. (2005). Der Bologna-Prozess und die Modularisierung. Theo-Web, 4(1), 3-9.
  • Skov, Signe. (2014). Læringsorienterede studieordninger: En håndbog for studieledere.

Rapporter:

Relevante links:

Didaktisk ressource for undervisere på Aarhus Universitet

 

Indhold fra uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside:

Love, bekendtgørelser, regler og strategier