Aarhus Universitets segl

Kontakt

KONTAKT

Få sparring i udviklingen af studieordninger

Har du brug for rådgivning omkring studieordningsarbejdet?

Hvis du har spørgsmål omkring studieordningsarbejdet på Arts er du velkommen til at kontakte SNUK på følgende mailadresse: Arts.uddannelseskvalitet@au.dk

SNUK kan både hjælpe ved konkrete spørgsmål til eksisterende studieordninger og ved spørgsmål omkring en forestående proces for udarbejdelse af ny eller ændret studieordning.

Her er eksempler på, hvad du kan spørge os om:

  • Hvornår må jeg lave en ny studieordning og, hvad processen er herfor?
  • Jeg skal igang med at lave en studieordning. Hvordan kommer jeg igang og, hvem skal jeg samarbejde med?
  • Hvordan jeg forstår prøveformen i studieordningen?
  • Hvordan skal jeg bedømme de studerende ud fra, hvad der står på det fag i studieordningen som jeg underviser i?
  • Hvilke regler skal jeg forholde mig til, når jeg udarbejder en studieordning?

Hvem er SNUK?

SNUK er en forkortelse for afdelingen Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet som er placeret under Arts studier. SNUK har til formål at:

  • Betjene studienævn og uddannelsesnævn
  • Sagsbehandle studerendes ansøgning om merit og dispensation
  • Procesfacilitere udvikling og revision af studieordninger
  • Understøtte nævnenes løbende og systematiske kvalitetsarbejde
  • Koordinere og rådgive om uddannelsesjuridiske og formelle forhold

SNUK har faglig indsigt og holder sig opdateret inden for lovgivning og regler på uddannelsesområdet, procesfacilitering, studieadministrative muligheder, forvaltningsretlige forhold, studentersager, kvalitetsområdet og universitets uddannelsesstrategiske beslutninger og målsætninger.

SNUK har løbende kontakt med mange af Arts’ studerende og VIP, med den øvrige studieadministration ift. planlægning af undervisning og eksamen, studie- og karrierevejledning samt med censorer og aftagere. SNUK betjener studienævn på tværs af Arts og har relevante samarbejder på tværs af Aarhus Universitet.

SNUK rådgiver og betjener studienævnene, fx i form af notater og juridiske afklaringer, vejledninger og beslutningsoplæg.