Aarhus Universitets segl

Studienævnsbeslutninger

Studienævnsbeslutninger

Vedtagne retningslinjer for studienævn på Arts

Nedenfor kan du læse de retningslinjer, der er vedtaget på de forskellige institutter på Arts.

  

Studienævnet ved Institut for kommunikation og kultur

Specifikke retningslinjer for IKK

Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter

Resumeet indgår ikke i det samlede sideantal.

Længden på bachelorprojekternes resumé

Bachelorprojekternes resuméer er ½-1 side.

Fælles standarder for specialeformer i studieordninger

Studieordninger skal gøre brug af den fælles standard for specialebeskrivelser. Der kan ske faglige justeringer til standarden, hvis en uddannelse har særlige behov.

Slutdatoen for projektorienteret forløb

Det projektorienterede forløb skal være afsluttet inden udgangen af semesteret, så specialeperioden kan påbegyndes rettidigt. Studieordningens krav til praktikkens omfang skal desuden være indfriet senest ved eksamensdatoen.

Bemærk, at der på nogle uddannelser gælder særlige frister for, hvornår opholdet skal være afsluttet. De forskellige UN er ansvarlige for at fastsætte en frist inden for de af studienævnet opstillede rammer.   

Studienævnet ved Institut for kultur og samfund

Specifikke retningerlinjer for IKS

Resumeet i bachelorprojekter og specialer

Resumeet i bachelorprojekter, specialer og masterprojekter indgår ikke i det samlede sidetal.

Studienævnet ved Teologi

Specifikke retningslinjer for Teologi

Bemærk: Studienævnet følger beslutninger truffet på Studienævnet for Institut for kultur og samfund. Desuden gælder følgende beslutninger for studienævnet:

Studienævnet for Danmarks institut for pædagogik og uddannelse

Specifikke retningslinjer for DPU

Specialeomfang

Det er op til de enkelte uddannelser at fastsætte specialeomfang. Det vedtages dog, at alle uddannelser skal operere med et omfangsråderum, dvs. der skal angives et minimum og et maksimum.

Forslag til fælles maksimum for specialer på DPU samt fælles tekst

Specialeforberedende forløb:

Uddannelserne tilføjer specifikke læringsmål til det obligatoriske modul, der skal fungere som specialeforberedende aktivitet/ECTS. Studienævnet godkender forslaget.

Information om pensum skal ikke stå i studieordningen.

Forslag til yderligere retningslinjer for studieordninger

Omfang for gruppesynopsis

Der hersker bred enighed om, at fastholde omfanget af synopsis ved hhv. 2 og 3 studerende.

Specialets resumé:

Resuméet skal indgå i opgavens samlede omfang.