Aarhus Universitets segl

Gruppeprøver

Gruppeprøver

Gruppeprøver har individuel bedømmelse

Det er et krav, at gruppeprøver skal give mulighed for individuel bedømmelse. Ved skriftlige prøver håndteres dette typisk ved, at de studerende angiver hvem, der kan holdes ansvarlige for hvilke dele af opgaven. Med mindre opgaverne falder i ret klart afgrænsede og læringsmæssigt ligeværdige dele, kan der blive tale om ret kunstige opdelinger, som reelt set gør den individuelle bedømmelse tvivlsom.

Gruppeprøver er derfor velegnede til kombinerede skriftlige og mundtlige prøveformer, da de giver mulighed for:

  • Reel individuel bedømmelse med udgangspunkt i gruppebaserede oplæg. Det fordrer dog, at det gøres klart om og hvorledes kvaliteten af de skriftlige oplæg tæller i den samlede bedømmelse.
  • Effektiv udnyttelse af prøvetiden i kraft af fælles indledning og afrunding. Pt håndteres den mundtlige prøve på baggrund af skriftligt gruppebaseret oplæg ofte som en traditionel individuel kombineret prøve. Ulempen er, at hvis flere går op i samme opgave/produkt, kan det være eksaminationsmæssigt vanskeligt at undgå, at eksaminationen af de sidste eksaminander starter på et højere taksonomisk niveau, og disse dermed stilles flere udfordrende og komplekse spørgsmål, fordi eksaminator og censor oplever at have afdækket de mere basale læringsmål.

Omprøver til gruppeprøve

Udover, at det er et krav, at gruppeprøver altid giver mulighed for en individuel bedømmelse, så er det endvidere et krav, at den studerende har mulighed for at gå til en individuel omprøve. På Arts vil omprøver til gruppeprøver derfor som hovedregel både give mulighed for at gå til gruppeprøve - f.eks. for grupper som er dumpet og mulighed for individuel prøve for studerende som er havnet uden for en gruppe eller, hvor der er andre omstændigheder gældende som har gjort det umuligt at gå til gruppeprøve.

Eksempel: Ordinær prøve

Prøven aflægges som en fri hjemmeopgave udarbejdet i grupper på 2-5 studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det skal fremgå af besvarelsen, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for.

Eksempel: Omprøve

Prøven aflægges som en fri hjemmeopgave udarbejdet individuelt eller i grupper på i grupper på 2-5 studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det skal fremgå af besvarelsen, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for.