Aarhus Universitets segl

Faglig progression

Faglig progression

Progression på uddannelsen

Da kvaliteten af de faglige mål er tæt knyttet til kvaliteten af bedømmelsen i prøvesituationen og kvaliteten af den studerendes progression gennem uddannelsen som helhed, er det vigtigt, at de faglige mål er eksplicitte og så klart beskrevet, at de kan danne grundlag for vurdering af graden af målopfyldelse, og så de tydeligt formidler den studerendes progression.

Progression op gennem en uddannelse optræder i flere dimensioner, bl.a.:

Tematisk:

I kraft af at nye genstandsfelter introduceres (horisontal progression).

Eksempel: Fagene Regionalt tema, Bacheloruddannelsen i antropologi

På bacheloruddannelsen i antropologi (2019) undervises de studerende i et regionalt tema på både 2. og 4. semester af uddannelsen. Fagene er på samme kundskabsniveau, men de studerende får en tematisk progression ved, at de indføres i to forskellige temaer - f.eks. i både regionen Amazonas og regionen Grønland.

Stigende kompleksitet i kundskabsniveau:

Viden, færdigheder og kompetencer beherskes med stigende kompleksitet og/eller sikkerhed og selvstændighed (vertikal progression)

Eksempel: Fagene Sprog og kommunikation I og Sprog og kommunikation II, Bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

På Bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur undervises de studerende i fagene Sprog og kommunikation I, Sprog og kommunikation II og Sprog og kommunikation III. progressionen mellem de tre fag er, at kompleksiteten af den studerendes viden, færdigheder og kompetencer stiger fra fag til fag. I Sprog og kommunikation I skal den studerende f.eks. kende til basale sproglige strukturer, hvor den studerende i Sprog og kommunikation II skal kunne analysere sproglige strukturer. I sprog og kommunikation III skal den studerende kunne formidle om spansk grammatik i forbindelse med kommunikations eller undervisnings øjemed.

Stigende kompleksitet i en kontekst

Kompleksiteten skal stige i den kontekst, hvori de pågældende kundskaber skal demonstreres.

Eksempel: Faget Kunst- og visualitetshistorie 1 og 2, Bacheloruddannelsen i kunsthistorie

På Bacheloruddannelsen i Kunsthistorie (2018) undervises de studerende i fagene Kunst- og visualitetshistorie 1 og Kunst- og visualitetshistorie 2. Fagene er inden for samme tema og kunskabsniveau, men der findes en række taksonomier, der kan anvendes til at sikre systematik i beskrivelsen af den stigende kompleksitet og sikkerhed i de studerendes præstation, der tilstræbes op gennem uddannelsen. Læs mere om taksonomi her.