Aarhus Universitets segl

Om siden

OM SIDEN

En støtte i udarbejdelse af nye og revision af eksisterende studieordninger på Arts

En hjælp til studieordningsarbejdet

Studieordningsressourcen har til formål at støtte og vejlede fagmiljøer og studienævn i forbindelse med løbende studieordningsrevisioner og udarbejdelse af nye studieordninger på Arts.

Beslutningen om at udvikle en studieordningsressource stammer fra prodekanens uddannelseseftersyn (Se rapporten Afslutning af uddannelseseftersyn på Arts). Ressourcens indhold tager både sit afsæt i:

  • Faglitteratur på området
  • Rapporter som er udarbejdet i forbindelse med uddannelseseftersynet
  • Indhold fra uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside
  • Gode erfaringer fra fagmiljøerne på Arts
  • Vejledninger udarbejdet af SNUK og CUDiM.

Indhold

Ressourcen indeholder retningslinjer for udarbejdelse af studieordninger på Arts, herunder formelle krav, didaktiske anbefalinger, samt information omkring processen for studieordningsarbejdet.

Ressourcens indhold er således udformet i følgende dele:

Som en del af udviklingen af ressourcen har studienævn, uddannelsesnævn, studieledere, administrativt personale samt udvalgte feedbackpersoner, herunder undervisere og studerende, givet feedback på ressourcens indhold og struktur.

Målgruppe

Målgruppen for ressourcen er studienævn, uddannelsesnævn, arbejdsgrupper, undervisere, studerende og administrativt personale, som er involveret i udarbejdelse og revision af studieordninger.

Leder du efter en studieordning på Arts?

Alle studieordninger på Arts kan tilgås her og kursuskataloget kan findes her.