Aarhus Universitets segl

Forudsætningskrav

Forudsætningskrav og omprøver

Et forudsætningskrav er et kriterium, som den studerende skal have opfyldt, for at kunne blive indstillet til eksamen – altså et indstillingskriterium.

Hvis den studerende skal opfylde et forudsætningskrav for at måtte gå til eksamen, skal underviseren godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start.

Forudsætningen for at gå til eksamen kan f.eks. være, at aflevering eller godkendelse en opgave, et produkt eller gennemførelse af et projekt forud for eksamen.

Opfylder den studerende ikke forudsætningskravet, kan den studerende ikke deltage i eksamenen og bruger et prøveforsøg.  Forudsætningskravet indgår ikke i bedømmelsen af eksamenen, men er et indstillingskriterie for, at den studerende må deltage i eksamenen.

På Arts er det besluttet at forudsætningskrav kun kan benyttes, hvis de er strengt nødvendige for gennemførsel af eksamen, enten fordi faget indeholder praksis elementer eller samarbejde med eksterne parter. 

Hvordan vurderes et forudsætningskrav?

Forudsætningskravet indgår ikke i bedømmelsen af prøven, men er et indstillingskriterie for, at den studerende må deltage i prøven. Underviserens opgave er derfor, at vurdere, hvorvidt at den studerende har afleveret et forudsætningskrav som lever op til de formkrav som er beskrevet i studieordningen. Underviseren må altså ikke vurdere kvaliteten af indholdet i forudsætningskravet, da der ikke er opstillet kriterier for vurderingen og, da vurderingen udelukkende går på at vurdere om den studerende lever op til at have indstillet den korrekte form af forudsætningskravet. En underviser kan eksempelvis afvise et forudsætningskrav, hvis en studerende afleverer for få sider eller, hvis en studerende f.eks. afleverer en redegørelse i stedet for en analyse, da der i begge tilfælde er tale om, at den studerende ikke har levet op til formkravet. Den studerende kan omvendt godt aflevere en dårlig analyse og stadig få denne godkendt, hvis analysen lever op til de formkrav som er for en analyse.