Aarhus Universitets segl

Faglige mindstekrav

Faglige mindstekrav

Kvalifikationer til undervisning inden for gymnasiefagrækken

De faglige mindstekrav (se mere her) er en liste af kvalifikationer som kandidaten skal besidde efter endt uddannelse, hvis kandidaten skal have faglig kompetence til at undervise i et eller flere fag inden for gymnasiefagrækken. Ved udarbejdelse af studieordninger inden for et gymnasiefag, er en central opgave dermed at sikre, at studieordningens kompetenceprofil, indhold og omfang lever op til de faglige mindstekrav.

Faglige kompetencer til undervisning inden for gymnasiefagsrækken

Når den studerende har bevis på, at leve op til de faglige mindstekrav inden for gymnasiefagrække har den studerende opnået det, man kalder faglig kompetence til at undervise. For at opnå det, der kaldes undervisningskompetence er det et krav, at man gennemfører pædagogikum, som er en etårig teoretisk og praktisk uddannelse, der giver basale kompetencer til at arbejde som lærer i en gymnasial uddannelse. Pædagogikum tages efter endt kandidatuddannelse og i forbindelse med ansættelse.

Det er skolens leder, som i forbindelse med ansættelse på baggrund af gældende regler, vurderer, og beslutter, om en kandidat har de nødvendige faglige kompetencer til at kunne undervise. 

Særlig struktur på gymnasierettede uddannelser

Kandidatuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser består af henholdsvis et centralt fag og et sidefag. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen med et krav om mindst 120 ECTS-point, mens sidefaget, hvis det er placeret inden for samme fagområde som centralfaget, skal udgøre mindst 90 ECTS-point. Hvis sidefaget er placeret inden for et andet fagområde, forlænges kandidatuddannelsen med 30 ECTS-point (rammeudvidelse), der knyttes til sidefaget, der i dette tilfælde derfor skal udgøre mindst 120 ECTS-point.

Faglige mindstekrav og overgangsregler  

Da universitet ved udstedelse af beviser inden for gymnasiefagrækken skriver under på, at den studerende har faglig kompetence til undervisning, er det vigtigt, at alle tænkelige kandidater fra en uddannelse lever op til de faglige mindstekrav. Dette betyder, at der ved studieordningsændringer og udarbejdelse af nye studieordninger skal overvejes de fornødne overgangsregler mellem studieordninger, så det sikres, at alle studerende på trods af, hvilke studieordninger, de har været indskrevet på, ender med et eksamensbevis, hvor de har faglig kompetence til undervisning på gymnasiale uddannelser og dermed lever op til de faglige mindstekrav.